مجموعه کارگاه

ثبت‌نام جهت دریافت مستندات کارگاه

ثبت‌نام جهت دریافت مستندات کارگاه

مخاطبان گرامی، جهت دریافت مستندات مربوط به سلسله کارگاه های ماهیت و افق تحصیلی و حرفه ای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می توانند از...

پارس هما

پارس هما

پارس هما

گفته می‌شود شبکه سازی از توافق رسمی چندین کتابخانه یا سایر سازمان‌ها جهت مشارکت در یک طرح مشترک یا تبادل اطلاعات، منابع و خدمات در راستای...

آخرین اخبار