RFLib Sutie

RFLib Suite

RFLib Suite

RFLib Suite  سیستمی مشتمل بر دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بوده که با پیاده‌سازی و استقرار آن‌ها کتابخانه مجهز به آخرین فن‌آوری روز دنیا در زمینه...

پارس هما

پارس هما

پارس هما

گفته می‌شود شبکه سازی از توافق رسمی چندین کتابخانه یا سایر سازمان‌ها جهت مشارکت در یک طرح مشترک یا تبادل اطلاعات، منابع و خدمات در راستای...

آخرین اخبار